הלכות בין אדם לחברו

הגדר הטובה

בימים טרופים אלה, של מחלוקות חריפות ושיח מפלג, עלינו ללמוד מתרבות הוויכוח שהנהיגו חז"ל - הברית שמגדירה אותנו כעם קודמת לידיעה המוחלטת של האמת

הרב מיכאל רוטנברג | אב תשפ