הלכות בין אדם לחברו

לפני עיוור לא תתן מכשול

מתוך ערב עיון לדמותו של הגרש"ז אוירבך זצ"ל

עיון במשנת הגרש"ז בעניין מצוות "לפני עיוור". באדיבות מכון ארץ חמדה - רעננה. צולם ונערך ע"י GABITV - סרטים שיודעים לגעת.

הרה"ג אהרון ליכטנשטיין | כ' אדר א' תשע"א