הלכות בין אדם לחברו

שתי מדרגות באדם: לפני חטא אדם הראשון ואחריו

שיעור כללי

כיצד מגיעים ל"ואהבת לרעך כמוך" ממש? לעתיד לבוא תהיה הסתכלות נכונה בין הכלל לפרט.

הרב חיים כץ | א סיון התשע"ה