עין יצחק

תפלה לרפואת גוי

הראשל"צ הרב יצחק יוסף | כ"ד טבת תשפ"א