הלכות בין אדם לחברו

לתקן את עוון ביזוי תלמידי חכמים

האפשרות שאדם יקום וירצח תלמיד חכם, נולדה מתוך אווירה כללית בציבור המפולג למחנות, בו כל אחד מרשה לעצמו לזלזל ברב שאינו שלו | תלמידי החכמים שעוסקים בברכות וקירוב המון העם, הם בעלי זכות מיוחדת שאין לזולתם.

הרב דוד חי הכהן | אב תשע"א