מגד ירחים

אהבת חינם - אהבה שאיננה עיוורת.

הרב ליאור אנגלמן | תמוז תשע"ב