שמיני

הרחבה במצוות "לא תאכילום"

איסור "לא תאכילום" האיסור להאכיל ילדים קטנים איסורי דאוריתא. ומה מיוחד בשבת שצריך לאיסור נוסף. איסור להכשיל קטנים באיסורי דאוריתא.

הרב אריה קורן | כ' אדר ב' התשע"ד