הקרקע והפירות

ההכנה לקראת שנת השמיטה

הרב בן ציון אלגאזי | תמוז תשס"ז