הקרקע והפירות

מלאכות בשביעית מן התורה ומדרבן

ארבע מלאכות אסורות מן התורה. גידול בבית. שביעית בזמן הזה. מלאכות דרבנן.

הרב אלקנה ליאור | י' אב התשע"ד