הקרקע והפירות

שמיטה מתי זה מתחיל ומתי נגמר?

הרב יצחק דביר | כסלו תשע"ה