הקרקע והפירות

לאיזה פירות השמיטה הגיעה עכשיו?

הרב יצחק דביר, מרבני ארגון כושרות, מפרסם מה השתנה בזמן הזה של השנה - לעניין שנת השמיטה.

ארגון כושרות | כ"ד אייר התשע"ה