הלכות הצומות הקלים

הלכות עשרה בטבת שחל ביום שישי

בשיעור הרב סוקר את כל ההלכות הנוגעות לצום עשרה בטבת שחל בערב שבת.

הרב משה בר ציון | ח' טבת תשפ"ד