בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
6 שיעורים
  undefined
  הלכות הצומות הקלים

  הלכות תענית וימי בין המיצרים

  קול צופיך 408

  מטרת התענית; אכילה ושתיה קודם עמוד השחר; החייבים והפטורים מהצום; ערב כיפור ותשעה באב; צום ביום פטירת אביו או אימו; עננו; קריאת התורה; מנחה בתענית; תספורת וגילוח וברכת שהחיינו בשלושת השבועות.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | יז תמוז תשס"ז
  undefined
  הלכות הצומות הקלים

  הלכות תענית

  "קול צופייך" – גיליון 340

  מהי מטרת התענית? אכילה ושתיה קודם עמוד השחר ביום התענית; אמירת עננו; מה דין שליח ציבור שלא אמר "עננו"; עלייה לתורה למי שלא צם; אמירת "רבון העולמים" במנחה; להרבות בסליחות ביום התענית; י"ג מידות; ברכת התורה - על עזבם את תורתי; נשיאת כפים במנחה; מה דין עישון ביום התענית, צחצוח שיניו ורחיצת הפה? ומה לגבי ניירות לרענון הפה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | טבת תשס"ו
  undefined
  הלכות הצומות הקלים

  הלכות תענית

  מתוך "קול צופייך"

  מטרת התענית - יום של חשבון נפש; הכרזה על התענית; אכילה ושתיה קודם עמוד השחר ביום התענית; הפטורים מן הצום; שכח שהוא יום תענית ואכל או שתה; חתן וכלה; ברית מילה; להרבות בסליחות ביום התענית; אמירת "עננו"; עלייה לתורה למי שלא צם; הפטרה ונשיאת כפים במנחה; אמירת "רבון העולמים" במנחה; מכות וצרות כנגד קרבנות; אכילת בשר ושתיית יין בליל ובמוצאי התענית; חיוב הצום מדאורייתא או מדרבנן?

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תמוז תשס"ו
  undefined
  הלכות שלושת השבועות

  הלכות תענית וימי בין המיצרים

  "קול צופייך" – גיליון 302

  מקצת דיני תענית;

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תמוז תשס"ה
  undefined
  הלכות הצומות הקלים

  הלכות תענית

  מתוך "קול צופיך" גיליון 292

  מטרת התענית – יום של חשבון נפש; ע"ז של ימינו – גאוה ורדיפת הממון; זמני הצום; אכילה ושתיה קודם עמוד השחר ביום התענית; אמירת עננו; נשיאת כפים במנחה ביום התענית; החייבים והפטורים מן הצום; ההבדל בין ט"ב ליו"כ; נותן נשמה לעם עליה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | טבת התשס"ה
  undefined
  הלכות הצומות הקלים

  ארבע תעניות ציבור

  חמש תעניות; חשיבות הצומות; תפילות בתענית; עננו; נשיאת כפים במנחה; קריאת התורה; הפטרה; רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המטה; עוברות ומניקות; קטן; זמן התעני; הכרזה על הצום; תענית בשבת או בע"ש; חתן וכלה; ברית מילה בתענית.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il