הלכות הצומות הקלים

עשרה בטבת שחל ביום שישי

הרב יוסף צבי רימון | י' בטבת תשפ"א