בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
17 שיעורים
  undefined
  44 דק'
  מצורע

  עניינה של הצרעת וסודו של ראש חודש

  שיחת מוצ"ש פרשת תזריע- מצורע תשפ"ג

  המצורע מתאבל על השכינה שנסתלקה ממנו עקב חטאיו, ולכן הוא נוהג במנהגי אבלות | ראש חודש הוא קדושה נסתרת, והוא מתקן את החטאים הנסתרים של עם ישראל, והוא מבטא התחדשות, של העולם ושל האדם | חודש אייר הוא חודש של ברכה, וכך גם הימים המיוחדים שבו להם זכינו בדורות האחרונים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' אייר תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  תזריע

  חומרת לשון הרע

  שיחת מוצ"ש פרשת תזריע תשפ"ב

  א. יש אנשים המדברים לשון הרע ומכוונים לשם שמים, ועל כן בכל מעשה- אף כשהוא לשם שמים- יש לבדוק את תוצאותיו. ב. טהרת הדעות הפנימית. ג. השנה ישנן 2 קדושות במקביל- שבת ויום טוב ראשון של פסח. 2 קדושות אלו לא רק ביחד, אלא שהן מתאחדות ביום זה ומשפיעות אחת על השניה, ויש לכך אף השלכות הלכתיות. ד. הנצי"ב מלמד אותנו שאנו עבדי ד', ולא עבדי הרגש- אף אם הוא נובע כל כולו מדבקות בקודש. יש לנו לקיים את הציווים כהלכתם. בכל מאורע ומצב יש להתבונן ולראות דרכו את הנהגת ה'. ה. הכנה לביה"ז: בבין הזמנים לא מסיימים ללמוד, אנחנו עדיין ממשיכים בלימוד.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' ניסן התשפ"ב
  undefined
  תזריע

  מעלת קידוש החודש

  שבת וראש חודש קדושה משותפת ◆ קידוש החודש דווקא בארץ ישראל ◆ בקידוש החודש מופיעים שלוש קדושות ◆ ראש חודש ניסן – זמן להתפלל על המלכים ◆ שמחה בסיום של תורה ◆ יציאה לבין הזמנים – לייצג את התורה בכבוד.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר ב תשפ"ב
  undefined
  48 דק'
  תזריע

  הכח הגדול שיש בכל דיבור של קודש

  שיחת מוצ"ש פרשת תזריע- מצורע תשפ"א

  כח הדיבור הוא החיבור של הגוף והנשמה. השפעת הדיבור על העולם, וחשיבות כל דיבור של קודש. עם ישראל - סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. הבעיה בממשלה בתמיכת הערבים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' אייר תשפ"א
  undefined
  44 דק'
  מצורע

  חשיבות הכלליות באומה

  שיחת מוצ"ש תזריע-מצורע תשס"ט

  שבת וראש חודש ◆רבינו הקדוש ◆אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות ◆עין רואה ואוזן שומעת ◆אל תפרוש מן הציבור

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לב' אייר תשס"ט
  undefined
  51 דק'
  תזריע

  קדושתם של ישראל

  שיחת מוצאי שבת תזריע מצורע תשע"ז

  כוח הדיבור ◆חשיבות הדברים הקטנים ◆ישראל שחטא ישראל הוא ◆חיזוק לתחילת הזמן ◆יום העצמאות בישיבה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשע"ז
  undefined
  39 דק'
  תזריע

  טהרת הנפש

  שיחת מוצאי שבת תזריע תשע"ו

  לשקול את הדברים מראש ◆ הכוונה המטהרת ◆ השלמת הניקיון הפנימי ◆ העבודה הפנימית של ראש החודש ◆ חודש הגאולה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשע"ז
  undefined
  45 דק'
  מצורע

  פנימיות וחיצוניות

  שיחה לפרשת תזריע- מצורע

  שאיפות ויכולות , חומרת חטא לשון הרע , השפעה גלויה והשפעה פנימית , כפרה על עוון לשון הרע , גדלות מתוך הפרטים , הרוחניות על בסיס החומריות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשס"ב
  undefined
  21 דק'
  תזריע

  כוחו של הדיבור

  כוח הדיבור , הרוע שבלשון הרע, כוח הדיבור מחבר בין רוח לגשם , כוח דיבור של קודש , דבר ה' המופיע בכל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר ב תשע"ו
  undefined
  36 דק'
  תזריע

  כוח הדיבור ומעלתו של חודש אייר

  שיחה לפרשת תזריע מצורע תשע"ה

  כולם יכולים ללמוד תורה ואין אדם רשאי להיבטל מזה. מעלת כח הדיבור דורשת ממנו זהירות גדולה בדיבורנו. עניינו של חודש אייר וימי ספירת העומר.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ט ניסן ה'תשע"ה
  undefined
  35 דק'
  תזריע

  הכר את כוחך והשתמש בו בתבונה

  *בדבר הכוחות המשמעותיים שיש לנו על ידי דיבורינו, ובכח הגדול שרבש"ע נתן לישראל להיות שותפים ביצירת הקדושה במציאות שמתבטא בקדוש הזמנים *על מי המצורע אבל? * ישראל שמקדשים הזמנים * הרצון הוא הכול! * הרצון הוא העיקר! * ללמוד - גם בבין הזמנים

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז אדר ב' התשע"ד
  undefined
  44 דק'
  תזריע

  כוח הדיבור

  חשיבות הפכים הקטנים * כוח הלשון * הייחודיות של כוח הדיבור * הכוח החיובי של הלשון.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ל' ניסן תשע"ב
  undefined
  48 דק'
  תזריע

  הדין והחסד

  שיחה לפרשת תזריע - החודש תשע"א

  דין הצרעת מיוחד לעם ישראל * עוון לשון הרע * הצרעת - תחילת התיקון * חודש תשרי וחודש ניסן * גאולה בדין וגאולה בחסד * דין או חסד * חסידות או התנגדות * לא להיות מופתע!

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז אדר ב' תשע"א
  undefined
  57 דק'
  מצורע

  פרשה לגדולים בלבד

  תזריע-מצורע תשס"ז

  נגעי הצרעת שייכים לאנשים גדולים. הסתכלות חיובית על הפרשה בפרט ועל אנשים בכלל - לקראת יום העצמאות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' אייר תשס"ז
  undefined
  תזריע

  ברית המילה

  ישנה מצוה אחת שהיא מוסכמת על כל ישראל, ואין עליה עוררין. מצוה זו היא מצות ברית המילה. למרות כל המשברים שפקדו את עם ישראל, המשיך הוא לשמור ולקיים במסירות נפש את ברית המילה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ניסן תשס"ז
  undefined
  20 דק'
  מצורע

  פרשיות תזריע מצורע התשס"ד

  חשיבות הפרטים הקטנים. איך טיפש לומד תורה?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אייר, התשס"ד
  undefined
  51 דק'
  מצורע

  פרשות תזריע-מצורע תשנ"ט

  לימודה, דיוקה וערבותה של תורה. טומאה וטהרה בימינו. "תורת המוציא שם רע". איחוד הקדש והחול. שבת וראש-חודש. ימי גאולה. צבא והתישבות. בין פסח לעצרת.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשנ"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il