מאמרי האדמו"ר הזקן

כוח ושמחה להחיות ולהוליד

פרשת תזריע (דף כ)

ההסבר על התערותא דלתתא והתערותא דלעילא

הרב יהודה מלמד | ו' אייר תש"פ