חידושים ברפואת נשים תש"ע

שינוי זמן הטבילה בשעת הדחק

מתוך כנס מכון פוע"ה תש"ע

מתוך כנס מכון פוע"ה תש"ע

הרה"ג דוב ליאור | כ' טבת תש"ע