כי תצא

סגולה ללידת בנים שאינם הגונים

וכך היה מעשה ע"י דוד המלך שלקח אשה פסולה, וילדה לו את אבשלום שמרד באביו ואף ניסה להרוג את אביו. כאשר דוד ראה זאת, מסרו חז"ל, "בקש דוד לעבוד עבודה זרה" (סנהדרין קז ע"א).היתכן!?

הרב משה צוריאל זצ"ל