וישב

הכח של שילוב הדורות

המדרש מתאר את יכולתו של יעקב לנצח את עשו.גץ שלך - יעקב, וגץ שלו - של יוסף, שורף את הקש של עשו. ללמדנו שהנצחון על עשו אפשרי רק ע"י השילוב שבין הדורות.

הרב אביחי קצין | ט"ו כסליו התשס"ח