הרב אברהם שפירא

כבוד האשה

אזכרה לרב אברהם אלקנא שפירא זצ"ל בישיבת בני צבי

גאונותו ושקדנותו העצומה של הרב שפירא זצ"ל; אהבת ת"ח; היחס המיוחד לאישתו; חינוך לתלמידים לשתף את האשה בכל דבר ולכבדה.

הרב חיים אביהוא שוורץ | ט"ז כסליו תשס"ח