נושאים שונים

עונש האישה בחטא אדם הראשון

כיצד עונש ההריון מהווה מידה כנד מידה לחטאה של חוה שהאכילה את אדם הראשון מעץ הדעת? כיצד היו יולדים לפני החטא וכיצד ילדו הנשים לעתיד לבא?

הרב חנניה מלכה | כסלו תשס"ח