נושאים שונים

'חוק צהר' – גם לתחום הכשרות

מערך הכשרות של הרבנות נמצא במשבר שיכול להיפתר באחת משתי דרכים – פתיחת אזורי הכשרות כפי שנעשה בתחום הנישואין, או הפיכת הרבנות לרגולטור לגופי כשרות פרטיים.

הרב דוד סתו | אדר תשע"ז