תורה בכותרות

"תנו לה את הילוד החי..."

ברצוננו השבוע לעסוק במספר שאלות הנוגעות לבעיות הלכתיות שנידונו, כתוצאה מאימוץ ילדים. הפוסקים של הדור האחרון התייחסו פעמים רבות לשאלות אלו, ונביא רק מקצת מן הבעיות והפתרונות שעלו בתשובותיהם.

הרב רוני קלופשטוק | א' תמוז, התשס"ד