האבילות על החורבן

מה קרה לבית המקדש של הילדים?

אוי, מה קרה לבית המקדש של ילדי הקאמפ?

הרב דניאל קירש | תמוז תשפ