האבילות על החורבן

חורבן בית המקדש

על חסרון בית המקדש והצפייה לבניינו.

הרב יעקב שפירא | כ' תמוז תשע"ה