האבילות על החורבן

חזרה בתשובה בימי בין המצרים

בעצם קריאת פרשת המסע לארץ ישראל בימי בין המיצרים, יש בה כדי להחדיר במודעות שלנו שכאן אנו צריכים לעשות חשבון נפש מפני בא החורבן.

הרה"ג דוב ליאור