האבילות על החורבן

מדוע שתקו החכמים?

אגדות החורבן

אגדות החורבן

הרב שמעון קליין | אב תשע"ו