האבילות על החורבן

תיקון החורבן- לימוד הלכה למעשה

התעניות באות כדי שנפשפש במעשינו וצריך לראות אם אנו בקיאים בכל ההלכות.

הרב ארל'ה הראל | כ"ב תמוז תשע"ה