האבילות על החורבן

האומנם חסרונו של בית המקדש מורגש?

הראי"ה בפרשה גליון 185

הראי"ה בפרשה גליון 185

הרב אלעד ברנד | אב תשע"ה