בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
201 שיעורים
  undefined
  חמדת הדף היומי

  "מכלוף בן מלול מת" – האם אשתו תהיה מותרת?

  יבמות קטו

  יבמות קטו

  הרב עקיבא כהנא | סיון תשפ"ב
  undefined
  הדף היומי

  איזו תקלה לא מגיעה לצדיקים?

  יבמות דף צט

  יבמות דף צט

  הרב עקיבא כהנא | סיון תשפ"ב
  undefined
  אמור

  החידוש היומי פרשת אמור תשפ"ב

  מסכת יבמות דפים נה-נט

  מסכת יבמות דפים נה-נט

  רבנים שונים | איר תשפ"ב
  undefined
  הדף היומי

  גר שטבל בלילה

  יבמות מו

  יבמות מו

  הרב עקיבא כהנא | ניסן תשפ"ב
  undefined
  הדף היומי

  האשה השש עשרה

  יבמות דף ב

  יבמות דף ב

  הרב עקיבא כהנא | אדר ב תשפ"ב
  undefined
  1:05
  יבמות

  "דחויה" או "הותרה" ביבום ובכלל

  שני ציוויים של התורה מתנגשים. מתי אומרים 'הותרה' ומתי 'דחויה'? ומה יהיה הדין ביבום? מרש"י נראה לחלק בין התנגשות מובנית, כמו קרבנות היום בשבת, שזה היתר מוחלט, ובין התנגשות מקרית כמו טומאה שהותרה בציבור, שזו דחיה בעלמא. בפיקוח נפש ניתן להתלבט עד כמה הוא מקרי. אך יבום בפשטות צריך להיות 'הותרה' לחלוטין. איך נבין א"כ את התוס'? ואיך את המשנה של אבא שאול? ומה הקשר בין כוונה ביבום לכוונה בקדשים?

  הרב ראם הכהן | ה' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  1:07
  יבמות

  מתי "דרכיה דרכי נועם" פוטר מיבום?

  עיון לשיעור ב מסכת יבמות

  לפי התוס' דרכי נועם קיים גם כאשר עדין זקוקה לשאר האחים. דעת הרשב"א ושיטת רעק"א.

  הרב חיים כץ | ו' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  1:05
  יבמות

  יבום וחליצה בנידה

  עיון לשיעור ב מסכת יבמות

  לפי תוס' ניתן ליביים נידה כשתיטהר, לפי הרא"ש אפשר גם לחלוץ לה לפי שתיטהר.

  הרב חיים כץ | כ"ט אדר א' תשע"ט
  undefined
  1:01
  יבמות

  אינו מתכוון בכלאיים

  שיעור כללי

  האם מותר ללבוש בגד שעטנז שלא לשם הנאה מהבגד? יש בדין זה מחלוקת וקושיות וסתירות, את כולן ניתן להסביר ביסוד אחד מבריק, אבל הוא אליבא דאביי ואנו פוסקים כרבאץ לכן אנו נדרשים לבאר מהו בעצם דין אינו מתכוון, ומתוך כך מתיישב הכל.

  הרב חיים כץ | כ"ח אדר א תשע"ט
  undefined
  45 דק'
  יבמות

  היתר כלאיים בציצית

  שיעור כללי- יבמות ד:

  מותר לשים פתילי ציצית מצמר על בגד פשתן, כי 'עשה' של ציצית דוחה 'לא תעשה' של שעטנז. ואומר הרמב"ם שמותר ללכת עם בגד כזה רק בשעת חיוב ציצית - ביום ולא בלילה. אך ר"ת סובר שכיוון שהבגד מחוייב בציצית מותר ללכת איתו תמיד, גם כשלא מקיימים מצווה. ונראה ששורש מחלוקתם בהבנת גדר מצוות ציצית, האם היא מצווה על הגברא או על החפצא. מתוך מחלוקת זו יוצאת גם נפק"מ לאדם שנקרעה לו הציצית ולא יכול לתקנה - האם יש עניין להוריד את הבגד?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א אדר א' תשע"ט
  undefined
  31 דק'
  יבמות

  נאמנות עד אחד במיתה ובאיסורים

  שיטת רש"י תוס' ורמב"ם במקור לנאמנות עד אחד במיתה. מחלוקת רש"י ותוס' לגבי המקור לנאמנות עד אחד באיסורים. מחלוקת רש"י תוס' ורשב"א האם נידה היא ערווה.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"ז אדר א' תשע"ט
  undefined
  גיטין

  נאמנות עד אחד באיסורים

  יבמות דף פז ע"ב; גיטין ב ע"ב

  יבמות דף פז ע"ב; גיטין ב ע"ב

  הרב יאיר וסרטיל | סיון תשע"ג
  undefined
  יבמות

  סימנים דאורייתא או דרבנן?

  יבמות דף קכ ע"א

  יבמות דף קכ ע"א

  הרב יאיר וסרטיל | אדר א תשע"ט
  undefined
  יבמות

  חיישינן למיעוטא וסמוך מיעוטא לחזקה

  יבמות דף קיט ע"א

  יבמות דף קיט ע"א

  הרב יאיר וסרטיל | אדר א תשע"ט
  undefined
  יבמות

  חיוב כתובה באומרת מת בעלי

  יבמות קטז ע"ב

  יבמות קטז ע"ב

  הרב יאיר וסרטיל | אדר א תשע"ט
  undefined
  יבמות

  נאמנות בטענת גרשתני

  יבמות דף קטז ע"א

  יבמות דף קטז ע"א

  הרב יאיר וסרטיל | אדר א תשע"ט
  undefined
  יבמות

  מעשה בשני תלמידי חכמים ומעשה בשומשומים

  יבמות דף קטו ע"א

  יבמות דף קטו ע"א

  הרב יאיר וסרטיל | אדר א תשע"ט
  undefined
  יבמות

  מת בעלי במלחמה

  יבמות דף קיד ע"ב

  יבמות דף קיד ע"ב

  הרב יאיר וסרטיל | אדר א תשע"ט
  undefined
  יבמות

  איסור ספייה לקטן

  יבמות דף קיד ע"א

  יבמות דף קיד ע"א

  הרב יאיר וסרטיל | אדר א תשע"ט
  undefined
  יבמות

  כוונה בחליצה

  יבמות דף קו ע"א

  יבמות דף קו ע"א

  הרב יאיר וסרטיל | אדר א תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il