יבמות

פתיחה למסכת יבמות

מסכת יבמות

סקירה של המשנה הראשונה במסכת יבמות.

הרב חיים דוד קובלסקי | י"ד אייר תשס"ז