יבמות

דחיית מצווה מפני כיבוד אב ואם

מסכת יבמות - דפים ה' ע"ב, ו' ע"א.

בשיעור זה, שניתן בישיבת 'מרכז הרב', מחצית השנה לפני הסתלקותו של הרב, דן הרב ישראלי בסוגיית עשה דוחה לא תעשה שבתחילת מסכת יבמות. מתוך דיון נרחב בסוגיות שונות בש"ס מסביר הרב את הסוגיה באופן חדש. בסוף השיעור הספד על הרב חרל"פ, שיום פטירתו חל באותו היום. מומלץ לשמוע את השיעור במקביל לקריאת הסיכום.

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל | ז' כסלו ה'תשנ"ה