יבמות

חובת לימוד התורה והנחלתה

שיעור כללי במסכת יבמות

חובת לימוד התורה, לכלל ישראל בכל גיל. עונש המונע מתלמידי הלכה. מחלוקת ראשונים בסוגיא.

הרב יהושע שמידט | כו טבת תשע"ט