יבמות

היתר עגונה שבעלה נחטף ע"י מחבלים

מסכת יבמות

היתר עגונה שבעלה נחטף ע"י מחבלים.היתר עגונה בנושאים שונים: היתר נישואין, ממונות ואבלות.שימוש בראיות שונות: אומדנות, אבד זיכרו, עדות גוי ע"מ להתירה. הדין במקרים דומים כמו בנייני התאומים וחטופים אחרים.

הרה"ג שלמה דיכובסקי | ד' שבט תשס"ז