יבמות

קדימות בחליצה

שיעורים כללים מיוחדים- יבמות לט.

מחלוקת בית הלל ובית שמאי בצרת ערווה. מצוות יבום בגדול. המנהג היום. דברי הבית שמואל שכשלגדול יש אשה עדיף שהקטן יחלוץ. ארבע קושיות על הבית שמואל. דברי אגדה בחליצה.

הרב יצחק דוד אלתר | ג טבת התשעט