קצרים למועדים

תחילת החורבן: ביטול קרבן התמיד

איך ביטול קרבן התמיד התחיל את החורבן בי"ז בתמוז? מה המשמעות והסוד הגנוז בקרבן התמיד והאהבה של הקב"ה לעם ישראל.

הרב ינון גרוסברג | תמוז תשפ"א