י"ז בתמוז

הכרעת ההשפעה של הדיבור והמעשה

הפורעניות של י"ז בתמוז מסודרות בסדר של סיבה ותוצאה- ללמדך מה ההשפעה של כל מעשה.

הרב חיים בן שושן | כ"א תמוז תשע"ו