י"ז בתמוז

שבעה עשר בתמוז

יום צום - יום התבוננות ותשובה הוא. כי אכן אין אנו צמים על עבר רחוק שמעבר להשגתנו. צמים אנו על מצבנו אנו. האם חומות ירושלים שנפרצו נבנו שוב? האם חודש כבר התמיד?

הרה"ג יעקב אריאל | תמוז תשכ"ז