הלכה יומית

למה צמים בי"ז בתמוז ודין קטנים

למה צמים בי"ז תמוז? מאיזה גיל צריך הקטן לצום?

בית מדרש ג. אסף | תמוז תשע"ז