יום עיון בנושא בית המקדש- תשעה באב תשע"ז

מעלייה לבניה

מתוך יום עיון בנושא המקדש - תשעה באב תשע"ז

מתוך יום עיון בנושא המקדש - תשעה באב תשע"ז

הרב יהודה קרויזר | ט' אב תשע"ז