דברים

"איכה" בפרשת דברים

השבוע נקרא את המילה "איכה" שלוש פעמים בהקשרים שונים. מה הקשר ביניהם?

הרב הלל גפן | אב תשס"ב