תשעה באב

האבלות בתשעה באב - מה מקומה?

שיעור לט' באב

מדוע נחרב ביהמ"ק? עם ישראל לא השתמש בצורה נכונה עם כוחות החיים שקיבל מהמקדש. עניין האבלות ומקומה בתשעה באב.

הרב ש. יוסף וייצן | ז' אב התשע"ד