תשעה באב

קינות תשעה באב

"ויקונן ירמיהו על יאשיהו"

ביאור הקינה "איכה אלי קוננו מאליו" ("ויקונן ירמיהו על יאשיהו").

הרב אלחנן בן נון | ו אב ה'תשמ"ו