הלכה יומית

לימוד תורה בערב ט' באב ומנהגי אבלות בי' אב

בית מדרש ג. אסף | אב תשע"ד