חסידים מספרים

לבוש של מלך

המתעטר בטלית ותפילין מתעטר בלבוש מלוכה; לבוש זה אמור לפעול על המתעטר שייהפך לאיש אחר; יהודי מעוטר בטלית ותפילין אינננו אדם פרטי, מלך מלכי המלכים עומד מאחוריו; עיקרה של לבישת הטלית והתפילין היא ההתבטלות אל המסר, אל הסמל, אל הייצוג שהם אמורים להוביל.

הרב אריה הנדלר | אלול תשס"ד