שלח לך

כוחה של מצוות ציצית

חותם של עבדות שכולה חרות

*יחסי הכוחות בין מצוות ציצית לטעמה *ציצית שקולה כנגד כולן *ציצית רומזת לתרי"ג מצוות *הלב והעין - שני כוחות אדירים *שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו *עבד של מלך מתנהג בהתאם *חותם של טיט וחותם של זהב *הציצית מעידה על ישראל שהם עבדי ה' *משמעות המילה 'ציצית' *מעשה באדם שהיה זהיר במצוות ציצית *שלושה מעגלים של שמירה

הרב שמעון כהן | סיון תשע"ה