הלכות יום הכיפורים

דין חולים ונוטלי תרופות ביום הכיפורים

הדרכה מעשית לחולים ונוטלי תרופות כיצד ינהגו ביום הצום.

הרב יצחק בן יוסף | ד' תשרי תשפ"ג