יום כיפור

יום כיפור שחל בשבת

הרה"ג חיים יעקב גולדויכט