מלכויות זכרונות ושופרות

מלכויות, זיכרונות ושופרות

יום שכולו תורה - רעננה אלול תשע"ב

אורגן ע"י בית המדרש של מכללת שערי משפט בשיתוף בית המדרש ראשית ברעננה

הרב יעקב מדן | כו' אלול התשע"ב