מלכויות זכרונות ושופרות

תקיעת השופר והרחמים

ר"ה בהנהגת הדין, יום הכיפורים בהנהגת רחמים, השופר ככלי להחדרת הרחמים ביום של דין. בראש השנה המבט שלנו הוא מבט של עבד ואילו ביום הכיפורים המבט שלנו הוא של בן. ההדרגה בין מלכויות זכרונות ושופרות;המשכת הרחמים ביום של דין (ר"ה) ע"י מלכויות זכרונות ושופרות.

הרב ש. יוסף וייצן | כ"ז אלול תשס"ז